RENKLERİN PSİKOLOJİSİ

RENKLERİN PSİKOLOJİSİ

Yüzyıllardır birçok bilimadamının araştırma konusu olan renk ve ışık ilk kez 1666 yılında Isaac Newton tarafından incelenmiştir. Newton, yaptığı bir deneyde ışık kaynağından gelen ışını bir prizmadan geçirerek ışığın 6 farklı renge ayrıldığını bulmuştur. Bunlar; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mordu. Ancak Newton, dönemin kilise baskısı yüzünden yedi renk olduğunu söylemiş ve Indigo (Çivit Mavi) rengini de eklemiştir. Ne yazık ki uzun yıllar bu bilginin doğru olduğuna inanılmıştır.

Newton`un 7 renk olmadığını söyleyememesinin nedeni ise; her şeyin 7 rakamı ile ilişkili olduğu ve doğayı bunun dengede tuttuğuna olan inanç ve baskıcı yaptırımlardı. Günlerin 7 tane olması, 7 sanat bulunması ve 7 nota oluşu gibi örneklere bakınca Newton da 7 renk olduğunu belirtmiştir. Yönetim üzerinde ciddi etkisi olan kilise bilim üzerinde de çok etkiliydi.

Newton’un başlattığı bu çalışmalar rengi bilim çatısı altında incelemenin de önünü açmış oldu. Renklerin; türüne, değerine, doygunluklarına göre değişen sıcaklık, soğukluk, aktiflik, pasiflik, hafiflik, uyarıcılık, dinlendiricilik, sevinç, üzüntü gibi pek çok psikolojik etkileri olduğu günümüzde de deneylerle kanıtlanmıştır. Çeşitli kültürler ve inanç sistemlerinde renklerin canlılar üzerindeki etkilerinden faydalanılmış, renklerle meditasyon teknikleri kullanılmış, bir enerji şekli olan renklerle notalar arasında bağlantı kurulmuştur.

Bakalım hangi renk insan davranışları üzerinde ne gibi duyguları harekete geçiriyor? =)

Sarı:Sarının insan psikolojisi üzerindeki pozitif etkileri bilinmektedir; sarı güneşin rengidir ve onu simgeler, güneşin parlaklığı ve kişinin yaşamının parlaklığı arasında güçlü bir bağ kurar. Sarı, kişilerin öz güvenlerini doğru orantıda etkilediği gibi, yazı ve sıcağı anımsatan, insanlara mutluluk veren bir renktir.

Turuncu:Turuncu yeniden doğuşun ve yeni başlangıçların simgesidir. Manevi zenginliği temsil eder. İçinde barındırdığı enerjiyi insanlara yansıtır, pozitif duyguları harekete geçirdiği gözlemlenmiştir.

Kırmızı: Kırmızının insan psikolojisi üzerinde canlandırıcı, heyecan verici ve kışkırtıcı bir etkisi vardır. Bazı çalışmalar, kırmızı rengin yoğun olduğu ortamlarda insan vücudundaki enerjinin %10’unun harekete geçtiğini savunur. Kırmızı, mutluluğu temsil eder ve iştah açar. Bu yüzden gıda firmalarının oldukça sık kullandıkları bir renktir.  

Mavi: Mavinin insan psikolojisi üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır.  Mavinin değişik tonları farklı etkiler yaratır; koyu maviler örneğin çivit ve gece mavisi yatıştırıcı, açık mavi huzur vericidir, duygusallığı ve duyarlılığı ortaya çıkarabilir, deniz mavisi ise düzen ve disiplini temsil eder.  

Mor:Kendine güvenin ve egonun rengi olan mor, tarih boyunca ihtişam ve lüksün son basamağı olarak kullanılmıştır. Morun kullanımı mistik bir yücelik getirir ve metafizik gücü simgeleştirir. Astrolojinin ve alternatif bilimlerin temsili rengidir. Konsantrasyonu arttırır ve böylece meditasyon için de uygun bir ortam sağlar.  

Yeşil:Açık yeşilin ferahlatıcı ve arınmışlık duygusu yaratan bir etkisi vardır, bu yüzden hastanelerin duvarlarında veya temizlik ürünlerinin ambalajlarında sıkça kullanılır.  Yeşil, sarı ile karıştırıldığında, dostça ve davetkâr bir hava yaratırken, mavi ile karıştırıldığında ise ferahlık ve serinlik duygusunu perçinler.  

Siyah:   Siyah her ne kadar matemin ve yalnızlığın rengi gibi olsa da biz olaya yine güzel tarafından bakalımJsiyahın insan üzerinde olumlu etkileri de vardır, özellikle arka fonda kullanılan siyah rengin dikkati ve konsantrasyonu arttırdığı tespit edilmiştir;)

Beyaz:Geleneksel olarak beyaz, saflığı ve temizliği simgeler. Tüm renklerin anası olarak düşünülen beyazın da her rengin insanda canlandırdığı duyguları ve güçleri taşıdığı düşünülmektedir.

Uzm. Klinik Psikolog Şule Arslan

Antalya Cad:65 Uslu Apt.Kat:1

Tel:05511676757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 439