AKUT STRES BOZUKLUĞU

Akut stres bozukluğu (ASB) nedir?

Ayırt edici özelliklerinin başında kısa süreli ve geçici olması yatmaktadır. Bireyin yaşadığı travma süre olarak 2-30 gün arasındadır. ASB 30 günden fazla devam ediyorsa tanı Akut stres bozukluğuna (AKB)  dönüşecektir.  Akut stes bozukluğunun diğer ayırt edici özellikleri nelerdir? İrkilme, kaçınma, olayları yeniden yaşama, aşırı uyarılmışlık hali vb. belirtiler yer almaktadır. Kişilerin sosyal ve mesleki işlevselliklerinde bozulmalar yol açar. Kişilerin yaşadığı travmatik olaylar neler olabilir? Ölümle karşı karşıya kalınması, hastalıklar, kazalar… Aile bireylerinden birinin ölümü, ölüme şahit olma ya da ölme ihtimalinin olmasıdır. Bunların yanı sıra insanların bireysel saldırılara maruz kalması da yol açabilecektir. Topluma yönelik saldırılar; terör, taciz, tecavüz… Başka bireylerin başına gelen olumsuz yaşantıları görme, tanık olma da yer alacaktır. Bunların yanı sıra doğal yollarla oluşan travmatik olaylarda vardır (deprem,sel…). İnsan eliyle oluşan savaşlar… Psikolojik tehdit yaratanlar; ihmal, terk edilme, dışlanma, aşağılanma, başarısızlıklar gibi pek çok olaylar insanlar üzerinde ciddi ve sarsıcı etkiler bırakabilecek olaylardır.

Bu tür olayların kişiler üzerinde yaratacağı sorunlar nelerdir?  Uyku bozuklukları, dikkat dağınıklıkları, odaklanma problemleri gibi kişide davranış problemleri de görülebilir. Bunlar; Kendine zarar verme davranışları, kendini yere atma, saçlarını yolma… Bireylerde etrafındaki kişilerin anlayamadığı garip konuşmalar, konuşmalarının anlam çıkarılamaması, krizler, baygınlık halleri, halk arasında adlandırılan sinir krizleri, olaylara tepkisizlikte gözlenebilecektir.

Akut Stes Bozukluğu olan kişilere nasıl davranılmalıdır? Öncelikli olarak yakından izlemek gerekir. Destekleyici davranmak çok önemli olacaktır. Duygularını ifade etmesine fırsat verilmelidir.  Belirtiler bazı insanlarda hafif düzeyde olabileceği gibi bazı insanlarda ağır da gözlenebilir. Profesyonel destek sağlanması şarttır. Uzmanın devamlı desteği iyileştirici sonuçlara götürmeye yardımcı olacaktır.

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 403