ÜRETİM VE EĞİTİM

Üretmeyi bilmeyen toplumlar, bölüşmeyi de beceremezler. Bin bir zorluk içinde üretilmiş artı değerin bölüşümün de kavgalar çıkar.

. Çünkü herkese yetecek kadar üretim yapılmamış, üretmeye katılmayan kesimlerde bölüşmek için, yaratılan artı değerin başına toplanmışlardır. Sen az aldın, ben çok aldım kavgası başlar. Halbuki bu kavga üretim yapılırken olmalı, yarış üretimde yapılmalı, ürettiğimiz ürünü güvenlik içinde, sağlıklı ve bol nasıl üretiriz, rakiplerimizden üstünlüğümüz ne olmalı, kalitemizi belli bir standartta nasıl sürdürebilir, kaynağımızı nasıl verimli kullanabiliriz sorularına cevaplar aramak ve bulmak zorundayız.

Devlet Baba’da babalığını üretenden yana kullanmalı üretim yapılan yerlerde güvenlik tedbirlerinin yeteri kadar alınıp alınmadığının kontrolü dikkatli takip edilmeli çalışan, üreten muhakkak desteklenmeli, bölüşümde üreten kesimin hak ve menfaatleri ön planda tutulmalıdır.

Tarlada üreten amele, fabrikada çalışan işçi, teknisyen ve mühendisinde emeğine saygı duymak, emek gücünü kullanan herkesin güvenlik içinde üretim yapabilmesi için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak Devletin baş görevi olmalıdır.

Üretilen ürünlerin sunumunda emeği geçen pazarlamacının da üretimi yapmayı sağlayan sermayenin de payını göz ardı etmemek, onların varlıklarına da saygı duymak gerekir. Sermaye olmadan üretim yapmak zordur. Sermaye birikimi yapabilecek bir toplum yaratabilmek gerekir. Bunu başarabilmiş toplumlar, sermayeyi kullanabilecek bir insan gücü ile her şeyi üretebilecek duruma  gelirler. Biriktirmeyi ve üretmeyi öğrenen toplumlar bölüşmede de kavga etmezler. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler biriktirmeyi ve üretmeyi gereği gibi bilmedikleri için bölüşümde kavga çıkarırlar.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında dünyanın aldığı tedbirler iyi incelenerek, güçlendirilmeli, ihmali olanlar cezalandırılmalıdır. Her ne kadar günümüz çalışma düzeni içinde insan emeğini ikinci plana almaya çalışan bir gayret var ise de bu alet ve makineleri programlamaya da onun düğmesine en son basacak olanda yine yetişmiş insandır. Çünkü insanın üretimde ki yerini hiçbir alet ve makine alamayacaktır.

Eğitim sistemimizin içine üretmeyi, bölüşmeyi, üretim için vazgeçilmezlerin neler olduğunu koymalı, üretim arttıracak tedbirlerin alınmasını teşvik ederken, yeni teknolojileri kullanacak bilgi ve becerileri kazanmak için eğitimimizde ki eksikleri gidermeye çalışmalı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularını hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz.

 

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 529