SİVİL TOPLUM KURUMLARI


                S.T.K’lar Demokrasimizin nimetlerinden biridir. Partilerimizi vazgeçilmez, mesleklerimizi  temsil eden kurum ve kuruluşlarımızı, vakıf, dernek ve kooperatifleri, oda, baro gibi kurumlarımıza güveniriz.

                 Ancak bu kurumları ve kuruluşlar değişik siyasi eğilimlerin etkileri ve yetersiz yöneticilerin elinde asıl amaçlarından sapmaya başlamışlar, rakiplerini dışlamaya ve kurumları kendi malları veya çiftlikleri gibi görme eğilimi içine girmişlerdir. Halbuki demokrasi dediğimiz şey yalnızlık değil çoğulculuktur, herkese yaşama hakkı tanımak fikir ve düşünce özgürlüklerine saygı duymaktır. Kurumların tüzüklerine uygun sağlayabilecek uygulamaların koyulabilmesi için çoğunluğun sesine kulak verilmesi gerekir.

                1970 yılında Manavgat Yüksek Öğrenim Derneği adı altında bir dernek kurmuştuk. Derneğin temel amacı büyük şehirlerde tahsil yapan Manavgatlı öğrenciler için öğrenci yurtları kurmak ve Manavgat’ın tanıtımı ile kasabadaki eğitim hayatını yükseltecek tedbirleri yetkililerle paylaşarak hızlandırmaktı. İlk kütüphaneyi belediye yardımıyla kurduğumuzda mutluyduk. Sorgun. Side yolu ile Şelale yollarının asfalt yapılması ve turizmin teşfik edilmesi  gerektiğini yetkililerle paylaşabiliyor, bu isteklerimizi ’’Manavgat Yankı’’ gazetesinde yazarak dikkati çekebiliyorduk. Side Tiyatrosunun ve Şelale’nin çevrilerek paralı yapılması gerektiğini bu gelirlerin yeni hizmetler için kaynak olması gerektiğini yazmışım.

                   Bu çalışmalar gençliğin yönetime katılması, sorumluluk alması, işlerin nasıl ve ne şekilde yürütüldüğünün öğrenilmesi açısından çok önemlidir. Enerji yoğunluğu fazla olan genç neslin dışlanmadan yeni işlere ve yönetime entegre edilmesi toplumun en büyük kazançlarından biridir.

                    1971 yılı Derneğimizin birinci kuruluş yıl dönümüydü. Yönetim kurulu başkanı olarak yetkililerle direkt temas halinde olan bendim. Asker mevcut hükümete muhtıra vermiş terör olaylarının önlenmesi gerektiğini hatırlatarak alınacak önlemleri sıralıyorlardı. Bu önlemler içinde Dernek ve Vakıflarında kapatılması, bazı yayınlara yasak getirilmesi de vardı.

                    Bir gece yarısı kapımız çalındı. Asker, öğrenci evimizin kapısını tekmeliyordu. ’’ Aç kapıyı, Asker.’’ Terör hareketlerinin kontrolü tamamen askerin eline geçmiş, diledikleri gibi önlem almaya başlamışlardı. Onlara göre bu hareketlerin temel kaynağı sol hareketler dolayısıyla Kominizm denen baş belasıydı. Bu düşünceyi yayan, çizen, okuyan, yakalanmalı, yayın yapan kitaplar dergiler ortadan kaldırılarak bu baş belasından kurtulunmalıydı.

                     Dört arkadaş birbirimizin gözüne bakarak kapıyı açtık. Kolu sırmalı iki asker ellerinde silahlarla evimizin içine girdiler. Bir talebe evinde neler olabilirdi, duvarlarda asılı üç beş gömlek pantolon, ders kitapları ile klasiklerden bir iki roman olabilirdi. Sırmalı Komutan; ’’Kitapları da kontrol edin elinizdeki listede olan varsa toplayın, kime ait olduğunu öğrenin.’’ diyordu. Kitaplarımı kontrol eden asker ’’ Komutanım Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı var ama yanında da Arap harfleri ile yazılı ’’ İslam Irkçılığı Menetmiştir’’ yazılı bir kitap var.’’ Sırmalı gelip kitapları çevirerek baktı. ’’ Kimin bunlar ?’’ deyince ’’Benim’’ dedim. ’’ İkisini de okuyorum’’ deyince kitapları toplamaktan vazgeçerek ’’Bırak kalsın’’ diyerek evi terk ettiler. Hamdullah Suphi Tanrıöver’in bu küçük kitapçığı Arap harflerine duyulan saygıdan dolayı beni askerin elinden kurtarmıştı.

                       1972 yılında yaz tatilinde Manavgat’ta olduğum sırada bir polis beni bularak Dernek defterini getirmemi ve kapattığınızı belgeleyerek imzalamanı istiyoruz, kısa sürede Karakol’a gelmemi istedi. Dernek artık kapatılmıştı. O gün asker güçlüydü, onların sözü geçiyordu. Bugün güçler başkalarının eline geçmiş ve S.T.K’ların yönetim karoları onların baskısı altında kalmaktadırlar.

                        Kurumlarda oluşan imaj ileriye taşınacağı için şu partinin veya fikrin temsilcisi olarak anılmaya hakları olmamalı. Çünkü bu kuruluşlar temsik ettikleri kitlelerin hak ve menfaatlarını korumak ve geliştirmek için kurulmuşlardır.

   

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 649