İnternet Kullanımı

İnternet Kullanımı
Psikolog Şule Arslan, güncel yazılarıyla hafta da bir kez gazetemizde yer alacaktır. Psikolog yazar Arslan, bu hafta ‘İnternet Bağımlılığı’ başlıklı yazısını okurlarımızla paylaştı. 29.12.2015 17:35

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve internet kullanımı yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde yaşam koşullarına bağlı olarak nerdeyse her alanda bu teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.Bu teknolojilerden özellikle internetin kullanımı büyük bir hızla artış göstermektedir.

İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu; dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır ve insanların her geçen gün gittikçe artan; bilgiyi depolama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Yediden yetmişe hemen her kesimin rahatlıkla sahip olabildiği internetin kullanım kolaylığı, bilgiye hızlı erişim, iletişim, alışveriş, eğlence ve bunun gibi pek çok amaçlı kullanma olanakları sağlamaktadır. Ne yazık ki çoğu birey interneti bu şekilde zararsız, ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda ve en önemlisi gerektiği miktarda kullanmamaktadır. İnternetin kontrolsüz ve aşırı kullanımıyla yeni bir tür olan “internet bağımlılığı” ya da “patolojik internet kullanımı” problemlerini de beraberinde getirmektedir.

Bağımlılık kavramını; bir madde veya davranışı kullanmayı bırakamama veya kontrol edememe şeklinde açıklayabiliriz ancak; bağımlılık denilince akla sadece sigara, alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılıkları gelmemelidir. Bunun yanında fiziksel bir maddeye dayanmayan, davranış tabanlı yeme bağımlılığı, oyun bağımlılığı, seks bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, internet bağımlılığı vb. bağımlılıklardan da söz edilebilir.İnternet bağımlılığı; genel anlamıyla internetin aşırı kullanılması, kullanma isteğinin önüne geçilememesi, interneti kullanmadığında geçirilen zamanın bir öneminin olmaması, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin okul/iş, ailevi ve sosyal yaşamının her geçen gün bozulması olarak tanımlayabiliriz.Davranışsal bağımlılıklar da madde bağımlılıklarında görüldüğü gibi hem fiziksel hem de psikolojik belirtiler ortaya çıkarabilir. Örneğin; duygudurum değişkenlikleri, sinirlilik, zihinsel meşguliyet, bireylerarası çatışma gibi…

İnternet üzerinden sosyalleşmeye dayalı pek çok araştırma yapılmıştır. İnsanların gerçek hayatta kuramadığı iletişimi internet üzerinden kurması, duygu düşüncelerini herhangi bir baskı altında olmadan özgürce ifade edebilmesi, sahte kimlikler oluşturarak kendilerini maskeleyebilmeleri gibi birçok durum interneti çekici kılabilir. Ne yazık ki sanal ilişkiler kurmayı alışkanlık haline getiren bireyler gün geçtikçe yalnızlaşmakta, yalnızlaşan bireylerde depresyon, sosyal fobi veya anksiyete bozuklukları gibi ruhsal rahatsızlıklar ortaya çıkabilmekte ve hayata karşı soyutlaşmaktadırlar. Belirtildiği gibi internet bağımlılığına eşlik eden birçok psikiyatrik bozukluk gözlemlenmekte ve bu bozuklukların altında yatan başka rahatsızlıkların olup olmadığı iyi tespit edilip tedavinin ona göre yapılması gerekir.

Tedavi Yaklaşımları

Farmakoterapi

Yukarda da belirtiğimiz gibi psikiyatrik rahatsızlıklara eş hastalınım (komorbit) olarak bir başka hastalık eşlik edebilir. Eğer böyle bir durum varsa bu rahatsızlıkların tedavi edilmesiyle internet bağımlılığı etkisi hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir. İlk öyküde alınan detaylı bilgilerde hastanın/danışanın depresif belirtileri belirginse antidepresan kullanımıyla bu belirtilerin azaltılması sağlanabilir.

Psikoterapi

Patolojik internet kullanımının bir diğer tedavisi farmakoterapi (ilaç tedavisi)’ne bağlı ya da bağımsız olarak kullanılan psikoterapi desteğidir. Araştırmacılara göre özellikle bilişsel- davranışsal terapilerle internet bağımlılığı tedavisinde olumlu sonuçlar elde edildiğini kanıtlamışlardır. Klinik gözlemlere dayanarak, internet bağımlılığının da tıpkı bir depresyon gibi bireyin başarısız olduğu alanları telafi etmek amacıyla bir olumlu davranış örüntüsü olarak kullandığı gözlemlenmektedir. İnternetin aşırı kullanımı ödüllendirici bir davranış gibi görülmekte ve öğrenme mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

Günümüzde internet bağımlılığının gerek farmakoterapisinde gerek psikoterapide tedavinin etkinliği için psikiyatristlerin ve psikologların tecrübelerine dayanarak internet bağımlılığın tedavisinde kullanılan çeşitlibilişsel-davranışçı teknikleri şuşekilde özetlemek mümkündür.

1.      İnternet kullanımı saatlerinde ayarlamalar yapmak,

2.      Uyarıcı nesneler kullanmak,

3.      Amaç belirlemek,

4.      Belli bir işlevden uzak durmaya çalışmak,

5.      İnternet yerine yapmak istediklerini not edebileceği kişisel bir defter kullanmak,

6.      Bir destek grubuna dâhil olmak

7.      Aileterapisi desteği almak

KAYNAKÇALAR

Arısoy, Ö. (2009). İnternet AddictionandItsTreatment. CurrentApproaches in Psychiatry: 59-60.

Eftekin, P. (2015). Ergenlik dönemindeki öğrencilerin internet bağımlılığı ve anne baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kayseri

Impraim, S. (2012). Therelationshipamong internet addictionuse of facebookandacademicperformance. 15-16.

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: 1

Diğer SAĞLIK haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir