ADALET BAKANLIĞINDAN

ADALET BAKANLIĞINDAN
MÜNHAL NOTERLİK16.09.2014 15:08

2013 yılı gayri safı geliri 257.562,09.-TL. olan ikinci sınıf Manavgat Üçüncü Noterliği

münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE

İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir

ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları

gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlân olunur.

Diğer RESMİ İLANLAR haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir