MATSO Turizmde Alışveriş Eğilimi anketini açıkladı

MATSO Turizmde Alışveriş Eğilimi anketini açıkladı
Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası (MATSO) turistlerin alışveriş eğilimini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği anketin analiz ve sonuçlarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. 23 ülkeden 807 kişi ile gerçekleştirilen ankete, katılıp cevap verenlerin ilk sırasını yüzde 48,33'le Almanlar ve ikinci sırasını yüzde 24,16 ile Rus turistler oluşturdu. 08.08.2019 13:36

Manavgat Sanayi ver Ticaret Odası (MATSO) 23 ülkeden 807 kişi ile 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Turizmde Alışveriş Eğilimi” başlıklı anketin sonuçlarını düzenlediği bir basın toplantısında açıkladı. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş tarafından açıklanan ankete 390 Alman, 195 Rus, 27 Ukraynalı, 27 Belçikalı, 24 Hollandalı, 18 İngiliz, 15 Slovakyalı, 15 Norveçli, 15 Romanyalı, 12 Avusturyalı, 12 Polonyalı, 9 Kazakistanlı, 9 Çek, 9 İsviçreli, 6 Bosna Hersekli, 3 Bulgaristanlı, 3 Tacikistanlı, 3 Tataristanlı ve 3 Kırgızistanlı katıldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş,Manavgat ekonomisinin, tarımı, ticareti, gelişen hizmet sektörleri ile de büyüyen bir ekonomi olsa da turizmin hala lokomotif sektör olarak varlığını hissettirmekte olduğunu ifade ederek, “İlçemizde ekonomik hayatın sürekliliği ve dinamizmi ile turizm arasında inkar edilemez bir bağ vardır. Turizmdeki olumlu ya da olumsuz gelişmeler, değişmeler ekonomik hayatımızı, ticaret hayatımızı doğrudan etkilemektedir. MATSO olarak bu kapsamda sürdürülebilir, on iki aya yayılan, marka değeri yüksek, rekabetçi bir turizmin yanında sektörün konaklama tesisi dışında da İlçe ekonomisi ile daha fazla buluşmasını, iletişim kurmasını  önemli saydık ve bu yolda adımlar atmaya çalıştık bu çalışmalarımızdan birisini de bölgemize gelen yabancı turistlere yönelik yaptığımız Turizmde Alışveriş Eğilimi çalışmamız oluşturmuştur” şeklinde konuşarak şunları söyledi:

“Turizmde Alışveriş Eğilimi çalışmamız, “Turisti Kazan, Sen De Kazan, Manavgat Da Ülke De Kazansın” bakış açısıyla gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Odamızın 17 meslek komitesinin görüş ve önerileri ile de şekillenen çalışmamız, Manavgat-Side turizm destinasyonunu ziyaret eden yabancı turistlere yönelik olarak ortaya konmuştur.

1-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında, yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan anketle, bölgemize gelen yabancı turistlerin konaklama tesisleri dışındaki ekonomik tutum ve davranışları belirlenmeye, ölçülmeye ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Turizm merkezlerimizin tamamına yayılan çalışmamızda önemli veriler elde edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında yabancı turistlere, Manavgat-Side bölgesini seçme nedenleri, tatillerini satın alırken etkileyen faktörler ve bölgemizde tatil yaparken karşılaştıkları sorunlarla ilgili sorular da sorulmuştur. Çalışmamızdan çıkan önemli rakamları, sonuçları Siz değerli basın Mensupları ile de paylaşmak istiyoruz. Bu sonuçlar Sizlerin çalışmaları ile de üyelerimize, kamuoyuna da ulaşacaktır. Sonuçlara www.matso.org. tr adresimizden de ulaşılabilecektir. İlgilenenlere bu önemli hususu Sizler aracılığıyla da duyurmak istiyorum.”

MATSO tarafından yapılan Turizmde Alışveriş Eğilimi anketinin sonuçları ise şöyle:

1-Hangi Ülkeden Geliyorsunuz?

Anket, 23 ülkeden 807 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılıp cevap verenlerin ilk sırasını yüzde 48,33'le Alman ve ikinci sırasını yüzde 24,16'yla Rus turistler oluşturmuştur.

 

Ankete, 390 Alman, 195 Rus, 27 Ukraynalı, 27 Belçikalı, 24 Hollandalı, 18 İngiliz, 15 Slovakyalı, 15 Norveçli, 15 Romanyalı, 12 Avusturyalı, 12 Polonyalı, 9 Kazakistanlı, 9 Çek, 9 İsviçreli, 6 Bosna Hersekli, 3 Bulgaristanlı, 3 Tacikistanlı, 3 Tataristanlı ve 3 Kırkızistanlı katıldı.

2-Manavgat-Side Bölgesi'ne Kaçıncı Gelişiniz?

Manavgat-Side Bölgesi'ne Kaçıncı Gelişiniz? sorusunda 807 cevap verilmiş, 432 yanıtla yani yüzde 53,5 'lik oranla ilk defa diyenler birinci sırayı almıştır. 4 ve üzeri defa diyenler yüzde 23,1'lik bir oranla sıralamayı takip etmiştir. 2 ve 3 defa geldim diyenlerin toplamı ise % 23,4 olmuştur. Bu soru da verilen yanıtlar da gösteriyor ki Manavgat-Side Bölgesi, yeni misafirler için bir çekim merkezi iken, bu özelliğini devamlı müşterileri için de sürdürmektedir.

Ankete katılan 390 Alman'dan 150'si yani yaklaşık yüzde 38,5'i ilk, 195 Rus'dan 117'si yani yaklaşık yüzde 60'ı lk defa bölgemize gelmiştir.

3.Tatil İçin Manavgat-Side Bölgesini Seçmedeki En Önemli Nedeniniz Nedir?

Tatil İçin Manavgat-Side Bölgesini Seçmedeki En Önemli Nedeniniz Nedir? sorusunda verilen cevapların yüzde 37,9'u Fayda-Maliyet, yüzde 26,5'ini Hizmet Kalitesi, yüzde 17,5'ini Turistik Aktivitelerin Çeşitliliği , yüzde 17,1'ini Tarihi ve Doğası oluşturmuş, yüzde 1'i cevap vermemiştir. Hizmet Kalitesi ve Fayda-Maliyet cevapları,her ne kadar rakip ülkelere göre fiyatlar ucuz dense de bölgeye gelen yabancı turistlerin tatil için harcadıkları paranın karşılığını aldıklarını somut bir şekilde ortaya koymuştur. Yabancı ziyaretçiler için boşa gitmeyen bir harcama, boşa gitmeyen bir tatil olduğu anlaşılmaktadır.

4-Manavgat-Side Tatilinizi Satın Alma Tercihinizde Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Oldu?

Manavgat-Side Tatilinizi Satın Alma Tercihinizde Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Oldu? sorusunda ilginç görüşler belirtilmiştir. Verilen cevaplar, "Turizm Fuarları Tanıtımda Ne Kadar Etkili" sorusuna yanıt niteliğinde olmuştur. Birden fazla verilen toplam cevaplar sonunda yüzde 48,3'ü Tavsiyeler, yüzde 30'4'ü - Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet, yüzde 18,9'u Turizm Fuarları derken yüzde 2,4'ü boş bırakmıştır.

Alman'lar bu soruya 426 cevap verirken 285'i yani yaklaşık yüzde 67'si Tavsiyeler, Rus'lar 201 cevap verirken 84'ü yani yaklaşık yüzde 42'si Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet demiştir.

5-Konaklama Tesisi Dışına Çıkış Sebebiniz Nedir?

Konaklama Tesisi Dışına Çıkış Sebebiniz Nedir? sorusunda birden fazla verilen toplam 1226 cevabın yüzde 45,9'unu Bölgeyi Tanıma, yüzde 28,8'ini Alışveriş, yüzde 6,1'ini yeme-İçme, % 18,5'ini zaman geçirme alırken yüzde 0,7'si yanıtsız bırakılmıştır. Bu soruda konaklama tesisine çıkış sebebinde alışveriş tercihi yüzde 28,8'lerde iken Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız? sorusunun yer aldığı 7.soruda oran yüzde 78,1'e çıkmıştır. Burada konaklama tesisinden çıkışta alışveriş fikri olmasa da dışarıda gezerken-vakit geçirirken bu fikrin değiştiği, alışveriş eğiliminin arttığı düşüncesi öne çıkmaktadır. Bu eğilimin oluşmasında ürünler, müşteri ilişkileri, ihtiyaçlar vb. etkenler belirleyici olabilir.

6-Manavgat Dışına Çıktınızsa/Çıkacaksanız Nedeni?

Bu soruya birden fazla şık işaretlenerek toplam 941 cevap alınmıştır. yüzde 60,1'i Farklı Yerler Görmek ve yüzde 15,6'sı Alış-Veriş Yapmak, yüzde 12,4'ü Zaman Geçirmek, yüzde 9,6'sı Diğer demiş, yüzde 2,3'ü cevapsız bırakmıştır. Büyük çoğunluk alışverişin dışında bir görüş ortaya koymuş, alışveriş eğiliminde olanların Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız?'ın sorulduğu  7. soruda yüzde 78,1'i  Evet demişti, bu ihtiyaçlarını büyük oranda Manavgat-Side Bölgesi'nde karşılamaktadır.

7-Alış-Veriş Yaptınız mı/Yapacak  Mısınız?

Manavgat-Side Bölgesine gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu alışveriş eğilimindedir. Alış-veriş yapacağız diyen bu oran yüzde 78,1, Hayır diyen yüzde 20,1 olmuş, yüzde 1,8 cevapsız bırakmıştır. Turist Birşey Almıyor" tezi ile verilen yüzde 78,1'lik oran tezat düşmektedir. Ankete katılan 390 Alman'dan 369'u yani yaklaşık yüzde 58,5'i Evet, 195 Rus'dan 93 yani yaklaşık yüzde 47'6'sı Evet, 93'ü yani yine yaklaşık yüzde 47,6'sı Hayır demiştir.

8- Ne Aldınız/ Ne Alacaksınız?

Birden fazla şık işaretlenerek toplam 1269 cevap verilmiştir. Ne Aldınız/ Ne Alacaksınız? sorusunda ise tekstil ve gıda öne çıkmaktadır. Tekstil yüzde 34,8, Gıda yüzde 14,2 ve Hediyelik Eşya yüzde 13,7 denmiştir. Tekstilde her yaştan giyim eşyası, gıdada nar sosu, zeytinyağı, lokum, çay, meyve, baklava, baharat vb, Hediyelik Eşyada oyuncak, bölgeyi tanıtıcı ve yöresel ürünler denmiştir. Çanta-Ayakkabı yüzde 8,7 oranında çıkmıştır. Kuyum-Takı yüzde 4,8 olmuştur. Burada takı-yüzük-altın-kolye cevapları öne çıkmıştır.

9-Alış-Veriş Yaparken Tercihinizi Ne Etkiler?

Alış-Veriş yaparken tercihi belirleyen en önemli etken Fiyat unsuru ardından da Satıcının Davranışı ve  Marka olmuştur. Verilen birden fazla toplam 1328 cevabın yüzde 39,7'si Fiyat, yüzde 21,2'sini Satıcının Davranışı, yüzde 9,2'sini İşyerinin Düzeni, yüzde 18,8'ini Marka, yüzde 7,9'unu Etiket Olması oluşturmuş, yüzde 3,2'si cevap vermemiştir. Güven-Kalite-Samimiyet-İletişim-Doğruluk kavramlarının öne çıktığı cevaplar verilmiştir. Bu kavramlar müşteri memnuniyeti açısından da olmazsa olmaz kavramlardır.

10-Tatilinizde Manavgat-Side Bölgesi'nde Hangi Ulaşım Aracını Kullanıyorsunuz?

Ulaşım noktasında yüzde 40,1'i Seyahat Acentesi, yüzde 34,1'i Dolmuş, yüzde 15,3'ü Taksi, yüzde 9,9'u Kullanmıyorum derken yüzde 0,6'sı cevap vermemiştir. Seyahat Acentesi varlığı ilk sırada kendini göstermektedir. Dolmuş ve Taksi birlikte düşünüldüğünde başa baş bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Alış-Veriş eğilimi açısından tüccar ve esnafın turlara olumsuz bakışını bu tablo yansıtmaktadır. Turların belli zamanlarda, belli bölgelere gelmeleri ve ziyaretçilerin yönlendirilmesi hep şikayet konusu olmuştur. Ticaret etkisi olumsuz olarak algılanmıştır. Turistlerin şehri görmeden, gezmeden, tüccarla-esnafla iletişim haline girmeden konaklama tesislerine döndüğü dillendirilmiş ve bu devam etmiştir. Bu noktada ticaretin gelişmesi ve ilerlemesi açısından, seyahat acentelerinin bu etkisinin değerlendirilmesi ekonomi açısından önem arz etmektedir.

11-Manavgat-Side Bölgesi'ne Geldiğinizden İtibaren Karşılaştığınız Bir Sorun Var mı? Varsa Nedir?

Ankete katılanların yüzde 92,7'si sorun bildirmemiş, yüzde 6,7'si evet var demiş, yüzde 0,6'sı cevap vermemiştir. Bu durum bölgemiz açısından sevindiricidir. Sorun ortaya koyanlar ise çevre-deniz temizliğine, tezgahtarlara yani hanutçuluğa dikkat çekmiştir.

12-Manavgat-Side Bölgesi'ne Tatil İçin Tekrar Gelecek Misiniz?

Yabancı turistlerin yüzde 85,1'i Manavgat-Side Bölgesi'ne tekrar geleceğim, yüzde 3,7s'i hayır gelmeyeceğim ve yüzde 10,8'i kararsızım demiştir.

Bu sorunun cevabına göre gelen yabancı turist bölgenin turizm destinasyonundan ve aldığı hizmetten memnun gözükmektedir.

Bu durum Manavgat-Side turizminin tanıtımı-imajı açısından son derece önemlidir. 4. soruda şekillenen yüzde 48,3'ü Tavsiyeler, yüzde 30'4'ü - Sosyal Medya ve Ağlar-İnternet  yüzde 18,9'u Turizm Fuarları şeklindeki tercihlerin oluşmasında da 12.soruya verilen cevaplarla ilişkilendirmek gerekir. Memnun ayrılan her turist, yeni turistlerin gelmesinde önemli rol oynamaya devam edecektir.

Ankete katılan 390 Alman'dan 366'sı yani yaklaşık yüzde 93,8'i Evet, 195 Rus'dan 186 yani yaklaşık yüzde 95'4'ü Evet, Ankete katılan 390 Alman'dan 368'i yani yaklaşık yüzde 94,3'ü Evet, 195 Rus'dan 189 yani yaklaşık yüzde 97'4'si Evet, 27 Ukraynalı'dan tamamı yani yüzde 100'ü, 27 Belçikalı'dan 18 yani yaklaşık yüzde 66,6'sı Evet demiştir.

13- Manavgat-Side Bölgesi'ni Tatil İçin Başkalarına Tavsiye Edecek Misiniz?

12.soruyla benzer sonuçlar içermektedir. Yüzde 91,8'i evet önereceğim demiştir. Yüzde 5,6'sı hayır ve yüzde 1,5'i kararsızım cevabını yazmış, yüzde 1,1'i boş bırakmıştır. Müşteri memnuniyeti-tanıtım-hizmet kalitesi-imaj açısından memnun edici sonuçlardır. "Bir Memnun Turist, Bin Turist Yollar" sözü bu soruya ve bu sorunun cevabına en güzel yanıt olsa gerek. 12. ve 13. soruların cevaplarında Manavgat-Side Bölgesi hakkında müşteri memnuniyetinin oranı ile ilgili ip uçlarını görmek mümkündür.

Ankete katılan 390 Alman'dan 368'i yani yaklaşık yüzde 94,3'ü Evet, 195 Rus'dan 189 yani yaklaşık yüzde 97'4'si Evet, 27 Ukraynalı'dan tamamı yani yüzde 100'ü, 27 Belçikalı'dan 18 yani yaklaşık yüzde 66,6'sı evet demiştir.

14. Eklemek İstediğiniz Başka Bir Konu Var Mı?

Burada verilen cevaplarda yine çok fazla sorun-görüş-talep ortaya konmamakla birlikte verilen cevaplarda yüzde 63,1'i olumlu ve yüzde 36,9'i yol gösterici niteliğinde görüş belirtmiştir.

Değerli Basın Mensupları;

Turizmde sürekli yükselen bir trendi yakalamak, sektörde kırılganlığın önüne geçmek, turizmde pazar çeşitliliğinin artması, turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi, bölgemizi tanıtma, sektörün gelişmesi, ekonomi dünyamızla konaklama tesisi dışında daha fazla buluşması için gayretlerimiz sürecektir.

04.08.2018 tarihinde Antalya'ya 7 milyon 335 bin 856 turist gelirken bu rakam yaklaşık % 16,2 artarak 04.08.2019 tarihinde 8 milyon 524 bin 107 olmuştur.

Antalya'ya, 2019 yılı ocak-temmuz döneminde 203 ülkeden turist gelmiştir. 2019 yılı ocak-temmuz döneminde Antalya’ya gelen yabancı turistlerde ilk 5 sırayı sırasıyla Rusya (yüzde 37,91), Almanya (yüzde 16,90), Ukrayna (yüzde 5,86), İngiltere (yüzde 5,19), Hollanda (yüzde 3,17) almıştır.

2018 yılı ocak-temmuz döneminde 1 milyon 117 bin 725 Alman turist gelirken bu sayı 2019 yılı ocak-temmuz döneminde yaklaşık yüzde 18,7 artarak 1 milyon 326 bin 770 olmuştur.

 

Herşey Dahil Sistemine Standart Getirilmeli

Gelen turist sayıları her ne kadar rakamlara artış olarak yansımış olsa da, bu artış Manavgat ekonomisine, ticaretine beklendiği gibi artı değer katmamıştır.

Uygulanan Herşey Dahil Sistemi daha çok turiste mal ve ürün satan sektörleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Ayrıca Herşey Dahil Sistemi, kendi içinde bile rekabete olumsuz etki yapmakta, bu tablodan konaklama tesisleri de olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle MATSO olarak Herşey Dahil Sistemine bir standard getirilmesini istiyoruz. Bu konuda çözüm için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz.

2003 yılında bir turistin ortalama 850 dolar olan harcaması 2015 yılında 756, 2016 yılında 705, 2017 yılında 681, 2018 yılında 647 dolara gerilemiştir. 2018 yılındaki düşüş 2003 yılına göre yaklaşık yüzde 24 olmuştur. Herşey Dahil Sistemine getirilecek standard turist profilinin güçlenmesini, ortalama harcamalarının artmasını buna bağlı olarak da ticaret hayatımızın canlanmasına katkı sunacaktır.

Amacımız bu tür çalışmalarla bu rakamların daha da yukarılara çıkmasına katkıda bulunmak, Manavgat ekonomimizin turizmden daha fazla kazanç elde etmesini sağlamaktır.

TURİZMDE ALIŞVERİŞ EĞİLİMİ ANKETİ'NİN VERİLERİ DOĞRULTUSUNDA SONUÇ OLARAK:

1-Manavgat-Side Bölgesi hem yeni hem devamlı yabancı turistler için cazibe merkezidir.

2-Gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile birlikte tanıtım kanallarının etkinliği değişmektedir. Dijital Turizm kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. Bunun yanında gelen turistlerin tanıtımdaki rolü ana unsur haline gelmeye başlamıştır.

3-Yabancı turistlerde müşteri profili istenen seviyede değilse de alış-veriş eğilimi bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti için ürünün kalitesi, markası, fiyatı, iletişimdeki samimiyet ve güven son derece önemli ve belirleyici olmaktadır ve olmaya devam edecektir.

4-Yabancı ziyaretçiler bölge dışına çıksa bile büyük oranda alış-verişini Manavgat-Side Bölgesi'nden yapmaktadır.

5-Yabancı turistlerin tüccar ve esnafla, konaklama tesisi dışındaki ekonomi dünyası ile daha fazla buluşması için tüccar ve esnafla iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunu için seyahat acenteleri ile diyalogların kurulması ve turistlerin konaklama tesisi dışında bölgede daha fazla zaman geçirmesi sağlanmalıdır.

6-Çok fazla sorun ortaya konmamakla birlikte altyapı-üstyapı-çevre-deniz temizliği-hanutçuluk konularına dikkat edilmelidir.

7-Yabancı turistlerin tekrar gelmek istemeleri  ve başkalarına tavsiye etmeleri; müşteri memnuniyetinin yüksekliğini-turizmdeki kalitemizi-Manavgat-Side Turizm destinasyonunun kabul gördüğünü işaret etmekte, imajımıza, tanıtımımıza sektörün ve ekonominin geleceğine olumlu mesajlar göndermektedir. 

8-Müşteri memnuniyeti-kalite-marka-on iki aya yayılan turizm-güçlü bir altyapı ve üstyapı-çevre-deniz temizliği-aktivite çeşitliliği-pazar çeşitliliği Manavgat-Side turizmi için hep belirleyici olacaktır.

9-"Bir Memnun Turist, Bin Turist Yollar" sözünden yola çıkarak "TURİSTİ KAZAN; SEN DE KAZAN, MANAVGAT TA ÜLKE DE KAZANSIN" diyoruz.

HABER MERKEZİ

 

 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir