İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli bilişim personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli sınavı için ilan yayımladı. 3 bilişim personeli alınacak ilana son başvuru tarihi 28 Ocak 2021.14.01.2021 13:58
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli bilişim personeli sınavı için ilan yayımladı. 3 bilişim personeli alınacak ilana son başvuru tarihi 28 Ocak 2021.

İstanbul Üniversitesi  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığında  istihdam  edilmek  üzere,  375  sayılı Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  altıncı  maddesine  dayanılarak  31 Ocak 2008  tarih  ve  27097 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde   Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas  ve  Usuller   Hakkında Yönetmelik" uyarınca 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde, anılan Yönetmeliğin 8. maddesi  gereğince 2020 KPSS  P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya  göre  en  yüksek  puanlıdan  başlanarak  alınacak  personel  sayısının  on  (10)  katı  aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

Başvuru şartları ve genel şartlar:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.  Fakültelerin  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği,  elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara   denkliği   Yükseköğretim   Kurulunca   kabul   edilmiş   yurt   dışındaki   yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d.  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük  ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  375  sayılı  KHK'de  belirtilen sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak  657  sayılı  Kanuna  tabi  kadrolu  veya  aynı  Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  ertelemiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak.

İlan ile ilgili tüm detayları öğrenmek için BURAYA TIKLAYIN

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir