AYDIN’DAN ÇINAR’A JET CEVAP !

AYDIN’DAN ÇINAR’A JET CEVAP !
Manavgat Servis Araçları Esnafı Odası Başkanı Mustafa Aydın; “Karnı acıkan ney yemez, Canı acıyan ney söylemez” diyerek Çınar’a cevap verdi. Aydın açıklamasında son noktayı koyarak eski Oda Başkanı Mahir Çınar’ı Allaha Havale etti.10.04.2018 16:23

Manavgat Servis Araçları Esnafı Odası BaşkanırnMustafa Aydın’ın;”400 bin lira borç ile devir aldık. Burnborcun altından kalka bilmek için öncelikle gecikmiş aidatların ödenmesi ayrıcarnmakam aracı ayrıca  hizmet binasınırnsatışa çıkartmaya hazır oldukları yönündeki açıklamasına “ hodri meydan”rndiyerek cevap veren  eski Başkan MahirrnÇınar’a  Oda başkanı Aydından cevaprngecikmedi. Odanın eski başkan Mahir Çınar’ın “ Hodri Meydan” yönündekirnaçıklamasının ardından Başkan Mustafa Aydın, Çınar’ı Allaha havale ettiklerinirnsöyleyerek son noktayı koydu.

rnrn

ManavgatrnServis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın açıklamasında:” Mahkeme ikametgahlarını EvelAllah kendisinden öğrenecek değiliz. Kavgarneden çocuklar gibi beni döversen kardeşimi de döv misali dolamış diline birrnkooperatif, madem bildiğin bir şey var elinde belgen var git mahkemeye tutan mırnvar seni. Evet Yönetim kurulu üyeliğim doğrudur ancak Sözümüzün dinlenmemesi verndikkate alınmamamız gereği 09.06.2017 tarihinde istifa dilekçesini beyan ettim,rnancak onlar tarafından tarafıma gelen yazıda toplantılara katılmadığım sebeprngösterilerek Yönetim kurulundan el çektiğimi bildirmişlerdir. Toplantılararnkatılmamamda bağdaşmadığımızın göstergesidir zaten. Benim akabim de de DenetimrnKurulu üyeliğinden istifa eden oldu. Ve daha öncesinde de Denetim ve Yönetimrnkurulundan ayrılanlar oldu. Benim imzam olduğunu söylüyor borç evraklarında,rndevir borç kayıtlarını gösteren 31.12.2017 tarihli Genel Mizan da veya Bilançornkayıtlarında, bir kişi imzamı göstersin. Kooperatif Tüzel kişiliğini’de devirrnaldığımızda aynı bu şekilde borçlar vardı. İlerleyen günlerde lazım gelirsernbunları da basına vermeye hazırız. Allah’ımın izniyle her birini ödedik. Vernkooperatifimizin şu anda takribi eski parayla Bir trilyon sermayesirnvardır.  Göz göre göre  hâla odanın 400 bin lira borcu yoktur diyor.rnBunları da odamız hizmet binamızda sunumunuza açtık. İsteyen her bir kişirnOdamızın Üst birliklerinden evrak ve bilgi talebinde bulunabilir. Taktiri kamurnoyuna bırakıyorum.

rnrn

Diğerrnkonularda şu şekildedir.

rnrn

 

rnrn

·                  rnÖncelikle içimi acıtan bir konuyla başlıyorum.rnOdamız merkez adresinde evraklarını sunacağım, Odanın tam iki aylık telefonlarırnkapalı, bütün banka hesaplarına haciz konulmuş ve blokeliydi. Aslan yattığırnyerden belli olur, ama bizim Odamızın durumu böyleydi işte.

rnrn

·                  rnSazlı sözlü kutlama programlarından bahsetmiş,rndoğru söylüyor seçim günü heyecanımızı terbiyemiz gereği davulla zurnaylarnyaşamadık ki, derdi budur. Demek ki kendisi kazansa idi terbiyesi gereği düğünrnyapacaktı, ben bunu anlıyorum.

rnrn

·                  rn15 Temmuz sürecini zati muhterem kardeşim tekrnkendisi yaşamadı, bizlerde yaşadık, oda üyesi meslektaşlarım aynı zamandarnkooperatifimizin de üyesidir. Ama kooperatifimizde, üyelerimizin aidatrnödemediği veya üyelik görevini yerine getiremediği gibi bir sorunrnyaşanmamıştır. Üyelerimizin gırtlağına mı yapışsaydım diyor, ama ne hikmetse üyelerimizin ödemişrnolduğu aidat makbuzlarında aidat borcu adı altında bağış ve yardım alıyor.rnBahsetmiş olduğu aidat alacağı da 15 Temmuz dönemlerinin aidat borcu olmayıp,rnOda da ismi var kendi yok misali üyelerin geçmiş dönem aidat borçlarıdır.rnKanunu bilmiyorsa gelsin onu da öğretelim, tahsil edilemeyecek olan yanirnkanunen zaman aşımına uğramış aidat alacaklarıdır. Acaba üyelerimizin gecikenrnaidat borçlarının faizini demi silecekti. Geçiken her bir aidat’a yasal faizrnişlediğini bilmiyor mu acaba! Bu davranış üyemin yararına mı yoksa zararına mı!rnBuna örnek vermek istiyorum, dönemin 385 nolu üyesi 30.07.2013 Tarihinde Odarnkaydını terk etmiştir. Resmi Oda ESBİS sisteminde borcu da bulunmamaktadır.rnAncak bu kişi’nin 1.622,00 TL borcu var olarak alacaklandırmışlardır.rnDolayısıyla kanunen alınamayacak bir ücreti alınacakmış gibi yıl sonurnbilançosunda göstermişlerdir. Ve bunun gibi bir çok üyemiz vardır. Odamızdarnevrak ve kayıtları mevcuttur. Bide çıkmış odanın alacağı da var diyor. Sağırrnduymaz uydurur derler ya !

rnrn

·                  rnOdanın 400 bin TL borcu yoktur diyor. Sonradarndönüp bu borçları yaparken Mustafa AYDIN’DA vardı diyor. Yani borcunurnkabullenmiş oluyor. Ben diyecek bir şey bulamıyorum şaşkın ördek misali yazıkrnhem de ne yazık!

rnrn

·                  rnKurumlarda devamlılık esastır diyor, işte bunurnbileydin, bizde zaten onun için sizler gibi kapalı kapılar arkasında işrnçevirmemek adına tüm iyi ve ya kötü iş ve işlemlerimizi üyelerimizlernpaylaşıyoruz ve paylaşacağız da. Sayın Çınar 17.03.2018 tarihinde Kahramanrnordumuzun Afrin harekatı için de toplandık, konvoy düzenledik, böyle dilinrnkemiği yok misali atıflarda bulunacağına dönemin başkanı olarak niye katılmadınrnniye ön saflarda bulunmadın. Toplantı ve açıklamalarımızı senden gizli mirnyaptık, gelseydin de yüz yüze hesaplaşsaydık. Gelseydin de utandırsaydın yarnbizleri. 

rnrn

·                  rnCahillikten bahsetmiş, Onurlu gururlu vernüyelerimin taktiri ile bugün oda başkanlığına seçilmiş bir kişiyim. Sizinrnmevzuniyetiniz benden farklı mıydı acaba!

rnrn

·                  rnMaaş almadığını söylüyorsun, bizde aksini inkarrnetmiyoruz. Çıkıp gelmişsin Odaya ne yaptınız çalışmalarınızı, bizim paramızırnödeyin diyorsun. Bende buradan sana soruyorum siz niye maaş alamadınız, bütçedernpara olmadığı için, peki bütçede olmayan parayı biz nasıl ödeyelim sana, ayıprnyahu ayıp. Madem çok düşünmüşsün odayı, bağışlasaydın alacaklarını.

rnrn

·                  rnPersonellerinin maaş alamadığını diyorsun,rnbabasının hayrına mı almadılar alacaklarını onu da çözümlemiş deyilim.rnGümrükten mal kaçırır gibi 2 personelin 31.12.2017 tarihi itibari ile işine sonrnveriyorsunuz. Sonrada

rnrn

         06.01.2018 tarihindekirnGenel kurulda Genel Sekreter olarak sayın Hilmi KISA’ya görev veriyorsunuz.rnDenilemezmiy di sayın Hilmi Kısa’nın

rnrn

         31.12.2017 tarihinderngörevine son verdik burada konuşmacı olarak görev yapacak diye. Üyeyirnkandırmayı ahlâk mı edindin. Bu kadar değer verdiğin Odayı niçin kural ve işrnkanunları çerçevesinde personelsiz koydunuz. İş kanunların da ihbar etmekrnçerçevesinde işveren veya çalışan işten çıkar veya çıkarılır. Maalesef bunurnbile yapamamışsınız. Şimdi bunda da mahkemeye ver diyeceksin. Merak etmerntakipçisiyiz kanunlar gereği.

rnrn

·                  rnPara toplamadan araç aldığınızı bahsediyorsunuz,rnsen inkar etsen de ALLAH biliyor Kooperatif bütçesinden Odaya aktarılanrnbağışları. El insaf sayın Çınar belki Manavgat’ta “C” plakaları geçiş sürecinderntopladığınız bağışlar hiçbir kurumca toplanmamıştır.

rnrn

·                  rnKooperatif binaları ile ilgilide basında tümrnmakbuzları ve Faturaları yayınlatacağız, buradan takip edebilirsin. Hizmet ediprnkooperatifi bugün itibariyle eski parayla takribi 1 Trilyon sermaye yapanrnYönetim kurulumuz değil,  aidat haricinderno kadar aldığınız bağışlar bünyesinde Odayı Borç ile devir eden Yönetim KurulurnBaşkanı utansın.

rnrn

·                  rnBir açıklamasında da kıblenin yerini bilmeyenlerrnbana haram helalden bahsetmesin demiş, Buradan şunu çıkarıyorum kaç defa başımırntutmuş ki ibadetimin yönünden bahsediyor. Kulun dili doğru olmadıkça kalbirndoğru olmaz, kalbi doğru olmayınca ibadeti doğru olmazmış. Başka diyecek birrnşey bulamıyorum. Ayrıca klavuzunuz derken tam anlayamadım amma sizin birrnkılavuzunuz mu var! Şu bizim tahmin ettiğimiz klavuzsa eğer kendi dönem kalıntılarındanrnkalma kıbleyi iyi bildiği ile ilgili görüntüleri de verebiliriz. Basınrnaçıklamasını seviyorsunuz ya onları da yayınlarsın.

rnrn

·                  rnHodri meydan demişsin, sayın çınar her yerernburnunu sokan ben deyilim, aç kulağını iyi dinle 04.02.2017 tarihinde Yönetim kurulurnüyesi olarak girmiş olduğun Manavgat Esnaf Kefalet Kooperatifinde 1. Hodrirnmeydanı, 06.01.2018 tarihinde Başkan adayı olarak girdiğin Servisçiler Odasırnseçimlerinde de 2. Hodri meydanı yaşadığını sanıyorum. İyi bir Başkan olsaydın,rndemek ki tercih senden yana olurdu. Bizim için tek doğru, üyelerimizin sandıktarnvermiş olduğu karardır. Sonuna kadar saygı duyuyorum. Saygı duymanızı darndiliyorum. Bundan sonraki süreçlerde işimiz hizmet olacaktır. Hizmetiylernövünemeyenlere biz hizmet etmek için çalışacağız.

rnrn

Ben burada basın açıklamamı bugünden sonraki süreçlerde de olmak üzerernsonlandırıyorum. Biz hizmet için seçildik, sürecimizde hizmet etmeklernsürecektir. Sizi ve sizin gibi düşünenleri Allah’ıma havale ediyorum. Bizrnbüyüklerimizden öğrenmiş olduğumuz edep ve terbiye eşliğinde bize taş atana bizrnekmek vereceğiz. Tüm Kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” dedi. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir