Duru’dan Bağ-Kurlulara Prim Uyarısı

Duru’dan Bağ-Kurlulara Prim Uyarısı
SGM Müdürü Duru, BAĞ-KUR Sigortalılarının aylık prim borçlarını e-devlet üzerinden yapabileceklerini belirterek; “İşçisine yatırdığı primden az BAĞ-KUR primi yatıran işverenlere ileride borç çıkacaktır. Emeklilik esnasında problem yaşamamaları için 01.10.2008 tarihinden bu yana primlerini kontrolü gerekmektedir” dedi.27.03.2013 08:24

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün e-Devlet Üzerinden Kazanç Beyanına göre halk arasında BAĞ-KUR olarak adlandırılan 4B Sigortalılarının aylık prim borçlarını e-devlet üzerinden yapabileceklerini belirten Manavgat Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Ali Duru; “Yanında 4A’lı yani işçi çalıştıran işverenlerin Bağ-Kur primlerinin yanlarında çalışan işçiden az olmaması gerekmektedir. İşçisine yatırdığı primden az BAĞ-KUR primi yatıran işverenlere ileride borç çıkacaktır. Emeklilik esnasında problem yaşamamaları için 01.10.2008 tarihinden bu yana primlerini kontrolü gerekmektedir” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yazısı şöyle; Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların prime esas kazançları, anılan Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenmektedir.

Buna göre; Aylık prime esas kazancın, 82’inci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sının ile üst sınırı arasında kalmak parti ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olacağı, bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazancın beyan edileceği, beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancının, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirleneceği, Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancının, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacağı, aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançlarının, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın priminin, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır” dedi. Duru, beyanların e-devlet sistemi üzerinden verilebileceğini kaydetti.

Diğer taraftan, 80 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü, 1192012 tarih 28398 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan ”işveren Uygulama Tebliği” nin 3 üncü maddesinin 3 numaralı alt bendi uyarınca, tüzel kişiliğe haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmamaktadır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olan sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla yapılmaktadır. Ancak sigortalıların veya kurum çalışanlarının iş ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla sigortalılar tarafından verilen prime esas kazanç beyanlarının e-Devlet ”www.turkiye.gov.tr” üzerinden yapılamasına ilişkin program tamamlanarak uygulamaya açılmıştır.

Sigortalılar tarafından ”www.turkiye.gov.tr” üzerinden yapılan prime esas günlük kazanç beyanları otomatik olarak Güvence programına kaydedilmekte olup, bu beyanlar Kuruma verilmiş beyan olarak kabul edilmektedir. Bu şekilde oluşturulan beyanlara göre de prim tahakkuku yapılmaktadır.

”www.turkiye.gov.tr” üzerinden yapılan beyan girişinin yapılacağı ekran oluşturulmuştur.

Ekran üzerinde sigortalının daha önce yaptığı bayanlar, beyanda bulunduğu tarihler itibarıyla bilgi amaçlı getirilmektedir. Ekran üzerinde beyan girimi yapılacak tarihte prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırına ilişkin tutarlar belirtilerek bu tutarlar arasında sigortalı tarafından tercih edilen beyan tutan girildikten sonra alt satırda bulunan ”Hesapla” butonuna tıklandığı zaman girilen beyana göre ödenmesi gereken prim tutarı otomatik olarak belirlenmektedir. Ödenmesi gereken prim tutan sigortalı tarafından uygun görülmesi halinde, ”Beyan Et” tuşu tıklandığı zaman Türksat üzerinden yapılan beyan girişi güvence programına kaydedilmektedir.

Ancak sigortalıların veya kurum çalışanlarının iş ve zaman kaybının önlenmesi, uygulamaya açılan programdan tüm ilgililerin yararlanabilmesi ve azami faydanın sağlanabilmesi için söz konusu programın sigortalılara duyurulması büyük önem arz etmektedir.

Bu itibarla, meslek kuruluşları (esnaf ve sanatkar odaları) ile bunların üst birliği olan Esnaf Sanatkar Odaları Birliklerinde toplantı ve seminerler düzenlemek, sosyal güvenlik il müdürlüğüsosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde ilan yahut afiş asmak, elektronik iletişim yolları (e-posta veya sms) ile basım yayın organları ve diğer mahalli imkanlardan faydalanmak suretiyle bilgilendirme çalışması yapılmasının yerinde ve isabetli olacağı değerlendirilmiştir.

Diğer EKONOMİ haberleri

  • PAYLAŞ

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir